ชุดรางซีลเดิมเพลากระจกหน้าต่างหลัง W123 C123 CE CD Coupé A1236700938 A1236701038

Description

ชุดรางซีลกระจกหลัง Mercedes Benz เดิม W123 C123 CE CD Coupé A1236700938 A1236701038

ใหม่จากสต็อกเก่า (NOS)

More details

Features

  • หมายเลขชิ้นส่วน OE A1236700938, A123 670 0938, A123 670 09 38 * A1236701038, A123 670 1038, A123 670 10 38 * * หมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

Reference: WDBTA1236700938_1038

Condition: New product

This product is no longer in stock

551,34 € ยังไม่ได้รวมภาษี

Before 612,61 €

Instead of 558,14 €

Lieferzeit: 7-10 Werktage

ชุดซีล (ราง) กระจกหลัง (หลัง นอก ขวา/ซ้าย)
ซีลจะอยู่ที่ช่องหน้าต่างของกระจกมองข้างด้านหลัง (ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า) ใต้แถบโครเมียม

พอดีกับ:

123.043 => 230C
123.050 => 280C
123.053 => 280CE
123.243 => 230CE
123.053 => 280 CE USA
123.150 => 300 CD USA
123.153 => 300 CD TURBO DIESEL USA

หมายเลขชิ้นส่วนใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

1 x
279,07 € * Before 310,08 € ยังไม่ได้รวมภาษี
Lieferzeit: 7-10 Werktage
  • หมายเลขชิ้นส่วน OE

    A1236700938, A123 670 0938, A123 670 09 38 * * หมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

Out of stock More
1 x
279,07 € * Before 310,08 € ยังไม่ได้รวมภาษี
Lieferzeit: 7-10 Werktage
  • หมายเลขชิ้นส่วน OE

    A1236701038, A123 670 1038, A123 670 10 38 * * หมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

Out of stock More