ซีลรางเดิม ซ้าย เพลากระจกหลัง W123 C123 CE CD Coupé A1236700938

Description

Mercedes Benz รางซีลกระจกหลัง LEFT W123 C123 CE CD Coupé A1236700938

ใหม่จากสต็อกเก่า (NOS)

More details

Features

  • หมายเลขชิ้นส่วน OE A1236700938, A123 670 0938, A123 670 09 38 * * หมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

Reference: A1236700938

Condition: New product

This product is no longer in stock

310,08 € ยังไม่ได้รวมภาษี

Lieferzeit: 7-10 Werktage

ซีล (ราง) สำหรับกระจกหลัง (ด้านหลังด้านนอกซ้าย)
ซีลจะอยู่ที่ช่องกระจกหน้าต่างด้านหลัง (ด้านคนขับ) ใต้แถบโครเมียม

พอดีกับ:

123.043 => 230C
123.050 => 280C
123.053 => 280CE
123.243 => 230CE
123.053 => 280 CE USA
123.150 => 300 CD USA
123.153 => 300 CD TURBO DIESEL USA

หมายเลขชิ้นส่วนใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น