OE ป้ายข้อมูลรูปลอกสติกเกอร์วาล์วเครื่องยนต์ระยะห่าง M102 W123 A1025840640

Description

ป้าย Mercedes Benz ดั้งเดิม M102 (M102.980 / .981) ระยะห่างวาล์ว A1025840640

NOS - สต็อกเก่าใหม่

More details

Features

  • หมายเลขชิ้นส่วน OE A1025840640, A102 584 0640, A102 584 06 40 * * หมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

Reference: A1025840640

Condition: New product

Warning: Last items in stock!

13,90 € ยังไม่ได้รวมภาษี

Lieferzeit: 1-2 Werktage

ต้นฉบับจากสต็อกเก่า (NOS) ป้ายข้อมูลฉลาก M102 ระยะห่างวาล์ว


* หมายเลขชิ้นส่วนใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น