Data beskyttelse

1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger på den ansvarlige

1.1 Vi er glade for, at du besøger vores hjemmeside og takker for din interesse. I det følgende informerer vi dig om håndteringen af dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med.

1.2 Den person, der er ansvarlig for databehandling på denne hjemmeside i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Tyskland, Tlf.: +4944124925959, e-mail: info@wdb -teile. en. Behandlingsansvarlig for personoplysninger er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandlingen af personoplysninger.

1.3 Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af personlige data og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den ansvarlige), bruger denne hjemmeside en SSL eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på tegnstrengen "https://" og låsesymbolet i din browserlinje.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

Hvis du kun bruger vores hjemmeside til informationsformål, det vil sige hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun data, som din browser sender til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise hjemmesiden til dig:

 • Vores besøgte hjemmeside
 • Dato og tidspunkt på adgangstidspunktet
 • Mængden af sendt data i bytes
 • Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
 • Brugt browser
 • Brugt operativsystem
 • Brugt IP-adresse (om nødvendigt: i anonym form)

Behandlingen foregår i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f GDPR på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten af vores hjemmeside. Oplysningerne vil ikke blive videregivet eller brugt på anden måde. Vi forbeholder os dog retten til efterfølgende at tjekke serverlogfilerne, hvis der er konkrete indikationer på ulovlig brug.

3) cookies

For at gøre det attraktivt at besøge vores hjemmeside og for at muliggøre brugen af visse funktioner, bruger vi cookies, det vil sige små tekstfiler, der gemmes på din slutenhed. Nogle af disse cookies slettes automatisk efter lukning af browseren (såkaldte "session cookies"), nogle af disse cookies forbliver på din slutenhed i længere tid og gør det muligt at gemme sideindstillinger (såkaldte "persistente cookies") ”). I sidstnævnte tilfælde kan du finde opbevaringsperioden i oversigten over cookie-indstillingerne i din webbrowser.
Hvis personoplysninger også behandles af individuelle cookies, der bruges af os, sker behandlingen i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR enten for udførelsen af kontrakten i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR i i tilfælde af, at der er givet samtykke eller i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR for at beskytte vores legitime interesser i den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden og et kundevenligt og effektivt design af webstedsbesøget.
Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af cookies og kan beslutte individuelt, om du vil acceptere dem eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt.
Bemærk venligst, at hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten af vores hjemmeside være begrænset.

4) Kontakt

4.1 Ved henvendelse til os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) vil personoplysninger blive behandlet – udelukkende med det formål at behandle og besvare din anmodning og kun i det omfang, det er nødvendigt herfor. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR. Hvis din kontakt er rettet mod en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR. Dine data slettes, såfremt det af omstændighederne kan udledes, at de pågældende forhold er endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er juridiske opbevaringsforpligtelser, der taler imod det.

4.2 WhatsApp Business

Vi tilbyder besøgende på vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via WhatsApp Ireland Limiteds WhatsApp Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Til dette bruger vi den såkaldte "Business Version" af WhatsApp.

Hvis du kontakter os via WhatsApp i anledning af en specifik transaktion (f.eks. en afgivet ordre), gemmer og bruger vi det mobiltelefonnummer, du bruger på WhatsApp og - hvis oplyst - dit for- og efternavn i overensstemmelse med artikel 6, stk. lit b. DSGVO til behandling og besvarelse af din anmodning. På samme juridiske grundlag kan vi bede dig via WhatsApp om at give yderligere data (ordrenummer, kundenummer, adresse eller e-mailadresse) for at kunne tildele din anmodning til en specifik transaktion.

Hvis du bruger vores WhatsApp-kontakt til generelle forespørgsler (f.eks. om udbuddet af tjenester, tilgængelighed eller vores hjemmeside), gemmer og bruger vi det mobiltelefonnummer, du bruger på WhatsApp og - hvis det er angivet - dit for- og efternavn i overensstemmelse med art. 6 Paragraf 1 litra f GDPR på grundlag af vores legitime interesse i effektiv og rettidig levering af de ønskede oplysninger.

Dine data vil altid kun blive brugt til at besvare din anmodning via WhatsApp. En videregivelse til tredjeparter sker ikke.

Bemærk venligst, at WhatsApp Business har adgang til adressebogen på den mobile enhed, vi bruger til dette formål, og overfører automatisk telefonnumre gemt i adressebogen til en server hos moderselskabet Meta Platforms Inc. i USA. For at betjene vores WhatsApp-virksomhedskonto bruger vi en mobil slutenhed, hvis adressebog kun gemmer WhatsApp-kontaktdata for de brugere, der også har kontaktet os via WhatsApp.

Dette sikrer, at enhver person, hvis WhatsApp-kontaktoplysninger er gemt i vores adressebog, når de bruger appen på deres enhed for første gang, ved at acceptere WhatsApps vilkår for brug i transmissionen af deres WhatsApp-telefonnummer fra adressebøgerne i deres chat kontakter i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a GDPR har givet samtykke. En overførsel af data fra brugere, der ikke bruger WhatsApp og/eller ikke har kontaktet os via WhatsApp, er derfor udelukket.

Formålet og omfanget af dataindsamlingen og WhatsApps videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan findes i WhatsApps databeskyttelsesoplysninger: https://www.whatsapp .com/legal/?eea=1# privatlivspolitik

5) Databehandling ved åbning af kundekonto

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, vil personoplysninger fortsat blive indsamlet og behandlet i det omfang, det kræves i hvert enkelt tilfælde, hvis du giver os dem, når du åbner en kundekonto. De nødvendige data for at åbne en konto kan findes i indtastningsmasken på den tilsvarende formular på vores hjemmeside. En sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan ske ved at sende en besked til ovenstående adresse på den ansvarlige. Efter at din kundekonto er blevet slettet, vil dine data blive slettet, forudsat at alle indgåede kontrakter er gennemført, at der ikke er nogen juridiske opbevaringsperioder, der taler imod, og vi ikke har nogen legitim interesse i yderligere opbevaring.

6) kommentarfunktion

Som en del af kommentarfunktionen på denne hjemmeside bliver din kommentar, information om tidspunktet for kommentarens oprettelse og navnet på den kommentator du har valgt, gemt og offentliggjort på denne hjemmeside. Ydermere vil din IP-adresse blive gemt af sikkerhedsmæssige årsager for at muliggøre tilskrivning til forfatteren i tilfælde af ulovlige kommentarer. Din e-mailadresse vil blive gemt, så du kan kontaktes, hvis en tredjepart skulle klage over, at dit offentliggjorte indhold er ulovligt.

7) Databehandling til ordrebehandling

I det omfang det er nødvendigt for udførelsen af kontrakten til leverings- og betalingsformål, videregives de personoplysninger, som er indsamlet af os, til det bestilte transportselskab og den bestilte bank i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b GDPR.

Hvis vi skylder dig opdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter på baggrund af en tilsvarende kontrakt, behandler vi de kontaktdata, du oplyser ved bestilling (navn, adresse, e-mailadresse) for at informere dig inden for rammerne af vores juridiske informationsforpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c GDPR, via en passende kommunikationskanal (fx pr. post eller e-mail) om kommende opdateringer i den periode, der er fastsat ved lov. Dine kontaktoplysninger vil blive brugt strengt øremærket til meddelelser om opdateringer, som vi skylder, og vil kun blive behandlet af os til dette formål i det omfang, det er nødvendigt for de pågældende oplysninger.

For at kunne behandle din ordre samarbejder vi også med følgende serviceudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i gennemførelsen af indgåede kontrakter. Visse personlige data overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.

8) Den registreredes rettigheder

8.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig følgende registrerede rettigheder (rettigheder til information og indgreb) overfor den ansvarlige med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger, hvorved der henvises til det juridiske grundlag, der er givet for de respektive træningskrav:

 • Ret til information i henhold til artikel 15 GDPR;
 • Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 GDPR;
 • Ret til sletning i henhold til artikel 17 GDPR;
 • Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 GDPR;
 • Ret til information i henhold til artikel 19 GDPR;
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR;
 • Ret til at tilbagekalde givet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR;
 • Ret til at klage i henhold til artikel 77 GDPR.

8.2 RETT TIL INDSIGT

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ BASIS AF EN INTERESSEAFVIKLING I VORES TIDLIGERE LEGITIMME INTERESSER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD DENNE BEHANDLING AF ÅRSAGER, DER OPFØRES AF DIN BESTEMTTE SITUEKTION.
HVIS DU UDNYTTER DIN RETT TIL AT INDGIVE INDsigelse, STOPPER VI BEHANDLING AF DE PÅGÆLDENDE DATA. YDERLIGERE BEHANDLING FORBLIVES DOG FORBEHOLDET, HVIS VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEHANDLINGSGRUFTER, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLING ER TIL AT CERTIFICERE ELLER LØSNINGER.

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES AF OS TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL FORMÅL MED SÅDAN ANNONCERING. DU KAN INDVENDIG SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU UDNYTTER DIN RETT TIL AT INDSATS, STOPPER VI BEHANDLING AF DATA I DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

9) Varighed af opbevaring af personoplysninger

Varigheden af opbevaringen af personoplysninger er baseret på det respektive retsgrundlag, behandlingsformålet og - hvis det er relevant - også baseret på den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. kommercielle og skattemæssige opbevaringsperioder).

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a GDPR, opbevares disse data, indtil den pågældende tilbagekalder sit samtykke.

Hvis der er lovpligtige opbevaringsperioder for data, der behandles som led i juridiske eller lignende forpligtelser på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, slettes disse data rutinemæssigt, efter at opbevaringsperioden er udløbet, forudsat at den ikke er længere påkrævet for at opfylde eller påbegynde en kontrakt, og/eller vi har ingen legitim interesse i yderligere opbevaring.

Når personoplysninger behandles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR, opbevares disse data, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, medmindre vi kan give tvingende grunde, der er værdig til beskyttelse af behandling, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Ved behandling af personoplysninger med henblik på direkte annoncering på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, opbevares disse data, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR.

Medmindre andet fremgår af de øvrige oplysninger i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, slettes opbevarede personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.