Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Duitsland, Tel.: +4944124925959, e-mail: info@wdb -teile.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd na het sluiten van de browser (zogenaamde "sessiecookies"), sommige van deze cookies blijven voor een langere periode op uw eindapparaat staan en maken het opslaan van pagina-instellingen mogelijk (zogenaamde "permanente cookies" ”). In het laatste geval vindt u de bewaartermijn in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon

4.1 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt – uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dat hiervoor nodig is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen.

4.2 WhatsApp Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "Business Version" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6 lid 1 verlicht b. DSGVO voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. Op dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om aanvullende gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek te kunnen toewijzen aan een specifieke transactie.

Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art 6 lid 1 lid f AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en tijdige verstrekking van de gewenste informatie.

Uw gegevens worden altijd alleen gebruikt om uw verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Een bekendmaking aan derden vindt niet plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang heeft tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek overdraagt naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Voor het beheer van ons WhatsApp Business-account gebruiken we een mobiel eindapparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van die gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens worden opgeslagen in ons adresboek, wanneer hij de app voor het eerst op zijn apparaat gebruikt, door de WhatsApp-gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het verzenden van zijn WhatsApp-telefoonnummer vanuit de adresboeken van zijn chat contacten in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit a AVG heeft ingestemd. Een overdracht van gegevens van gebruikers die WhatsApp niet gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp .com/legal/?eea=1# privacybeleid

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoerscherm van het bijbehorende formulier op onze website. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle gesloten contracten zijn voltooid, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die tegenspreken en we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

6) commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres om veiligheidsredenen opgeslagen om bij onrechtmatige commentaren de auteur te kunnen toeschrijven. Uw e-mailadres wordt opgeslagen zodat er contact met u kan worden opgenomen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

Voor zover dit voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid b AVG aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtbank doorgegeven.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u verstrekt bij de bestelling (naam, adres, e-mailadres) om u te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG via een geschikt communicatiekanaal (bijvoorbeeld per post of e-mail) over aanstaande updates in de door de wet bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8) Rechten van de betrokkene

8.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve oefening eisen:

 • Recht op informatie volgens artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG;
 • Recht op wissing volgens artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie volgens artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG;
 • Recht om te klagen volgens artikel 77 AVG.

8.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE LEGITIEME BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE, MET INGANG VAN DE TOEKOMST.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETGEVING.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

9) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform artikel 6 lid 1 letter a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken, op voorwaarde dat dit niet het geval is. langer nodig is om een contract uit te voeren of te starten en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 (1) AVG uitoefent, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren bescherming voor verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.