Annulleringspolitik & annulleringsformular

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet:

A. Afbestillingspolitik

fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Tyskland, Tlf.: +4944124925959, e-mail: info@wdb-teile.de) en klar erklæring ( fx B. et brev sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi betalt dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os har), straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de returnerede varer, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du hæfter kun for en eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Udelukkelse eller for tidligt udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører et medlemsland af Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Generel information

1) Undgå venligst skader og forurening af varerne. Send venligst varerne tilbage til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, bedes du bruge passende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Venligst send ikke varerne tilbage til os fragtafhentning.
3) Bemærk venligst, at ovenstående tal 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.

Baris Kilic
WDB DELE
Store Kuhlenweg 74
26125 Oldenburg
Tyskland
E-mail: info@wdb-teile.de

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende service (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

__________________________________________________________
Navn på forbruger(e)

__________________________________________________________
Adresse på forbruger(e)

__________________________________________________________
Underskrift af forbruger(e) (kun hvis meddelelsen er på papir)

__________________________
dato

(*) Det ikke gældende overstreges