Afbestillingspolitik & afbestillingsformular

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige:

A. Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund.

Annulleringsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er navngivet af dig, og som ikke er luftfartsselskabet, overtog de sidste varer.

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende en klar erklæring til os (f.eks. Kilic, WDB-TEILE, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Tyskland, tlf .: +491739003272, e-mail: info@wdb-teile.de) F.eks. Et brev sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at trække denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede modeludtrækningsformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk.

For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om at udøve din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagetrækning

Hvis du opsiger denne kontrakt, har vi givet dig alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er resultatet af at vælge en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os have), der skal tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog underretning om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet var udtrykkeligt aftalt med dig; I intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligere.

Du skal straks returnere eller aflevere varerne til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerede os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen overholdes, hvis du sender varerne inden fjorten dage er udløbet.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varen.

Du skal kun betale for ethvert værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendigt for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, og hvis eneste opholds- og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås.

Generel information

1) Undgå at beskadige og forurene varerne. Send varerne tilbage til os i deres originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, bedes du give en passende emballage til tilstrækkelig beskyttelse mod skader under transport.
2) Send ikke varerne tilbage til os fragtindsamling.
3) Bemærk, at de ovennævnte numre 1-2 ikke er en forudsætning for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. fortrydelsesformular

Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.

B. Kilic
WDB-DELE
Store Kuhlenweg 74
26125 Oldenburg
Tyskland
E-mail: info@wdb-teile.de

Jeg / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, jeg / os (*) har indgået om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Forbruger (s) navn

________________________________________________________
Forbruger (s) adresse

________________________________________________________
Forbrugerens (e) underskrift (kun når den meddeles på papir)

_________________________
dato

(*) Slet, hvor det ikke finder anvendelse© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-136bc9d5437522479db272e6825e56bf ##


Version: 202101151104