Vacation period

Important note: Our company is closed between 02.07.2024 & 31.07.2024.
Orders with incoming payments by July 1st, 2024 will still be processed and shipped!

Veri koruması

1) Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin bilgiler ve sorumlu kişinin iletişim bilgileri

1.1 Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için mutluyuz ve ilginiz için teşekkür ederiz. Aşağıda, web sitemizi kullanırken kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir.

1.2 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) anlamında bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kişi Barış Kılıç, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Almanya, Tel.: +4944124925959, e-posta: info@wdb -teile. tr. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaç ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

1.3 Güvenlik nedenleriyle ve kişisel verilerin ve diğer gizli içeriğin (örneğin sorumlu kişiye yönelik siparişler veya sorular) iletimini korumak için bu web sitesi bir SSL veya TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı "https://" karakter dizisinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden tanıyabilirsiniz.

2) Web sitemizi ziyaret ederken veri toplama

Web sitemizi yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız, yani kaydolmazsanız veya bize başka bir şekilde bilgi vermezseniz, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği verileri ("sunucu günlük dosyaları" olarak adlandırılır) toplarız. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitesini size gösterebilmemiz için teknik olarak gerekli olan aşağıdaki verileri topluyoruz:

 • ziyaret edilen web sitemiz
 • Erişim anındaki tarih ve saat
 • Bayt olarak gönderilen veri miktarı
 • Sayfaya geldiğiniz kaynak/referans
 • Kullanılan tarayıcı
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Kullanılan IP adresi (gerekirse: anonim biçimde)

İşleme, web sitemizin istikrarını ve işlevselliğini iyileştirme konusundaki meşru menfaatimiz temelinde GDPR Madde 6 Paragraf 1 F. Veriler aktarılmayacak veya başka bir şekilde kullanılmayacaktır. Ancak, yasa dışı kullanıma ilişkin somut göstergeler varsa, sunucu günlük dosyalarını daha sonra kontrol etme hakkımızı saklı tutarız.

3) çerezler

Web sitemizi ziyaret etmeyi cazip hale getirmek ve belirli işlevlerin kullanılmasını sağlamak için, çerezleri, yani uç cihazınızda saklanan küçük metin dosyalarını kullanıyoruz. Bu çerezlerden bazıları tarayıcı kapatıldıktan sonra otomatik olarak silinir (“oturum çerezleri” olarak adlandırılır), bu çerezlerin bazıları daha uzun süre uç cihazınızda kalır ve sayfa ayarlarının kaydedilmesini sağlar (“kalıcı çerezler” olarak adlandırılır). ”). İkinci durumda, saklama süresini web tarayıcınızdaki çerez ayarlarına genel bakışta bulabilirsiniz.
Kişisel veriler, tarafımızca kullanılan bireysel çerezler tarafından da işleniyorsa, işleme, GDPR'nin 6 (1) (b) Maddesi uyarınca, ya sözleşmenin ifası için, Madde 6 (1) (a) GDPR'de Madde 6 (1) (a) uyarınca gerçekleşir. Web sitesinin mümkün olan en iyi işlevselliğinde ve site ziyaretinin müşteri dostu ve etkili tasarımında meşru çıkarlarımızı korumak için GDPR'nin 6 (1) (f) Maddesine uygun olarak veya izin verilmiş olması.
Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve belirli durumlarda veya genel olarak çerezleri kabul edip etmeyeceğinize veya çerezlerin kabulünü hariç tutup tutmayacağınıza bireysel olarak karar verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Çerezlerin kabul edilmemesi durumunda web sitemizin işlevselliğinin kısıtlanabileceğini lütfen unutmayın.

4) İletişim

4.1 Bizimle iletişime geçtiğinizde (örn. iletişim formu veya e-posta yoluyla), kişisel veriler - yalnızca talebinizin işlenmesi ve yanıtlanması amacıyla ve yalnızca bunun için gerekli olduğu ölçüde işlenecektir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca talebinizi yanıtlama konusundaki meşru menfaatimizdir. Bağlantınız bir sözleşmeyi hedefliyorsa, işleme için ek yasal dayanak GDPR Madde 6 (1) (b)'dir. Verileriniz, söz konusu olguların nihai olarak açıklığa kavuşturulduğu durumlardan çıkarılabildiği takdirde ve aksine herhangi bir yasal saklama yükümlülüğü bulunmadığı takdirde silinecektir.

4.2 WhatsApp İşletmesi

Web sitemizin ziyaretçilerine WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda WhatsApp mesajlaşma hizmeti aracılığıyla bizimle iletişim kurma fırsatı sunuyoruz. Bunun için WhatsApp'ın sözde "İş Versiyonu"nu kullanıyoruz.

Belirli bir işlem (örneğin verilen bir sipariş) vesilesiyle bizimle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçerseniz, WhatsApp'ta kullandığınız cep telefonu numarasını ve - varsa - adınızı ve soyadınızı Madde 6 Paragraf 1 uyarınca kaydedip kullanırız. yanıyor b. İsteğinizi işlemek ve yanıtlamak için DSGVO. Aynı yasal temelde, talebinizi belirli bir işleme atayabilmek için WhatsApp üzerinden ek veriler (sipariş numarası, müşteri numarası, adres veya e-posta adresi) sağlamanızı isteyebiliriz.

WhatsApp iletişimimizi genel sorularınız için kullanırsanız (örneğin, hizmet yelpazesi, kullanılabilirlik veya web sitemiz hakkında), WhatsApp'ta kullandığınız cep telefonu numarasını ve - varsa - adınızı ve soyadınızı Sanat uyarınca kaydedip kullanırız. 6. Fıkra 1 bent f GDPR, istenen bilgilerin verimli ve zamanında sağlanmasına yönelik meşru menfaatimiz temelinde.

Verileriniz her zaman yalnızca isteğinizi WhatsApp üzerinden yanıtlamak için kullanılacaktır. Üçüncü şahıslara bir açıklama yapılmaz.

WhatsApp Business'ın bu amaçla kullandığımız mobil cihazın adres defterine erişimi olduğunu ve adres defterinde kayıtlı telefon numaralarını otomatik olarak ABD'deki ana şirket Meta Platforms Inc.'in bir sunucusuna aktardığını unutmayın. WhatsApp ticari hesabımızı işletmek için, adres defterinde yalnızca bizimle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçen kullanıcıların WhatsApp iletişim verilerini saklayan bir mobil uç cihaz kullanıyoruz.

Bu, WhatsApp iletişim bilgileri adres defterimizde kayıtlı olan herkesin, uygulamayı cihazında ilk kez kullanırken, WhatsApp telefon numaralarının sohbetlerinin adres defterlerinden iletilmesinde WhatsApp kullanım koşullarını kabul ederek, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. paragrafına uygun olarak kişiler onay verdi. WhatsApp kullanmayan ve/veya WhatsApp aracılığıyla bizimle iletişime geçmeyen kullanıcılardan veri aktarımı bu nedenle hariç tutulmuştur.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin WhatsApp tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayar seçenekleri WhatsApp'ın veri koruma bilgilerinde bulunabilir: https://www.whatsapp .com/legal/?eea=1# gizlilik politikası

5) Müşteri hesabı açarken veri işleme

GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b harfi uyarınca, bir müşteri hesabı açarken bize sağlamanız halinde, kişisel veriler her durumda gerekli olduğu ölçüde toplanmaya ve işlenmeye devam edecektir. Hesap açmak için gerekli veriler, web sitemizdeki ilgili formun giriş maskesinde bulunabilir. Müşteri hesabınızın silinmesi her zaman mümkündür ve sorumlu kişinin yukarıdaki adresine bir mesaj göndererek yapılabilir. Müşteri hesabınız silindikten sonra, yapılan tüm sözleşmelerin tamamlanması, aksine yasal saklama süreleri olmaması ve daha fazla saklama konusunda meşru bir menfaatimizin olmaması şartıyla verileriniz silinecektir.

6) yorum işlevi

Bu web sitesindeki yorum işlevinin bir parçası olarak, yorumunuz, yorumun oluşturulduğu zaman ve seçtiğiniz yorumcunun adı ile ilgili bilgiler kaydedilecek ve bu web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca, yasa dışı yorumların olması durumunda yazara atıfta bulunulabilmesi için güvenlik nedeniyle IP adresiniz kaydedilecektir. E-posta adresiniz kaydedilecektir, böylece üçüncü bir şahıs yayınladığınız içeriğinizin yasa dışı olduğundan şikayet ederse sizinle iletişime geçilebilir.

7) Sipariş işleme için veri işleme

Teslimat ve ödeme amaçlı sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde, tarafımızca toplanan kişisel veriler, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi uyarınca görevlendirilen nakliye şirketine ve görevlendirilen bankaya iletilecektir.

Dijital unsurlara sahip mallar veya dijital ürünler için ilgili bir sözleşmeye dayalı olarak size güncelleme borçluysak, sizi bilgilendirmek için sipariş verirken sağladığınız iletişim verilerini (isim, adres, e-posta adresi) işleriz. GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendine göre yasal bilgi yükümlülüklerimiz, yasaların öngördüğü süre içinde yapılacak güncellemeler hakkında uygun bir iletişim kanalı (örneğin posta veya e-posta yoluyla) aracılığıyla. İletişim bilgileriniz kesinlikle tarafımızca yapılan güncellemelerle ilgili bildirimler için kullanılacak ve tarafımızca yalnızca bu amaçla, söz konusu bilgiler için gerekli olduğu ölçüde işlenecektir.

Siparişinizi işleme koymak için, imzalanan sözleşmelerin uygulanmasında bizi kısmen veya tamamen destekleyen aşağıdaki hizmet sağlayıcı(lar) ile birlikte çalışıyoruz. Belirli kişisel veriler bu hizmet sağlayıcılara aşağıdaki bilgiler doğrultusunda iletilir.

8) Veri sahibinin hakları

8.1 Geçerli veri koruma kanunu, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişiye karşı aşağıdaki veri sahibi haklarını (bilgi alma ve müdahale hakları) vermektedir; egzersiz gereksinimleri:

 • Madde 15 GDPR uyarınca bilgi edinme hakkı;
 • GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme hakkı;
 • GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkı;
 • GDPR'nin 18. Maddesi uyarınca işlemenin kısıtlanması hakkı;
 • Madde 19 GDPR uyarınca bilgi edinme hakkı;
 • Madde 20 GDPR uyarınca veri taşınabilirliği hakkı;
 • GDPR'nin 7. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca verilen onayı iptal etme hakkı;
 • GDPR Madde 77 uyarınca şikayet hakkı.

8.2 İTİRAZ HAKKI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÖNCEKİ HUKUKİ ÇIKARLARIMIZDAKİ ÇIKARLARIN DENGELENMESİNE DAYANARAK İŞLİYORSANIZ, BELİRLİ DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN GELECEĞE GEÇERLİ SEBEBİYLE BU İŞLEMEYE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKI SAHİPTİR.
İTİRAZ HAKKINIZI KULLANIRSANIZ, İLGİLİ VERİLERİN İŞLENMESİNİ DURDURACAĞIZ. ANCAK, İŞLEMİN ÇIKARLARINIZI, TEMEL HAKLARINIZI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ OLDUĞU KAPSAMLI NEDENLERİ VEYA İŞLEME SERTİFİKASYON, EGZERSİZ VEYA SAVUNMA İÇİN OLDUĞU TAKDİRDE DAHA FAZLA İŞLEME AYRICALIKLI KALIR.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TARAFIMIZDAN DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI OLARAK İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLI OLARAK İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

İTİRAZ HAKKINIZI KULLANIRSANIZ, DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İLGİLİ VERİLERİN İŞLENMESİNİ DURDURACAĞIZ.

9) Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi, ilgili yasal dayanağa, işleme amacına ve - ilgiliyse - ilgili yasal saklama süresine (örn. ticari ve vergi saklama süreleri) bağlıdır.

GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca açık bir rızaya dayalı olarak kişisel veriler işlenirken, bu veriler ilgili kişi rızasını iptal edene kadar saklanır.

GDPR Madde 6 (1) (b) uyarınca yasal veya benzeri yükümlülüklerin bir parçası olarak işlenen veriler için yasal saklama süreleri varsa, bu veriler saklama süresi sona erdikten sonra düzenli olarak silinecektir. artık bir sözleşmeyi yerine getirmek veya başlatmak için gerekli ve/veya daha fazla saklama konusunda meşru bir menfaatimiz yok.

Kişisel veriler GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde işlendiğinde, bu veriler, ilgili zorunlu nedenler sunamadığımız sürece, ilgili kişi GDPR Madde 21 (1) uyarınca itiraz hakkını kullanana kadar saklanır. veri öznesinin çıkarları, hakları ve özgürlüklerinden daha ağır basan işleme koruması veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet eder.

GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine dayanarak doğrudan reklam amacıyla kişisel verileri işlerken, bu veriler, veri sahibi GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz hakkını kullanana kadar saklanır.

Bu beyandaki belirli işleme durumlarına ilişkin diğer bilgilerde aksi belirtilmedikçe, saklanan kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli olmadığında silinecektir.