adres

contact details


Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.