Annuleringsvoorwaarden en annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Baris Kilic, Lindenweg 4, 26188 Edewecht, Duitsland, tel.: +491739003272, e-mail: info@wdb-teile.de) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de Brief verzonden per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten en wiens enige verblijfplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Stuur de goederen niet naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. herroepingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Bij

Baris Kilic
Lindenweg 4
26188 Edewecht
Duitsland
E-mail: info@wdb-teile.de

Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

_________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-6d821434763400c9db2b9406500dfc7d ##


Versie: 202101082153