adres

szczegóły kontaktu


Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.