Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, w przypadku których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani pracy na własny rachunek:

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Baris Kilic, Lindenweg 4, 26188 Edewecht, Niemcy, tel .: +491739003272, e-mail: info@wdb-teile.de) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazaliśmy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednie opakowanie, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy nie odsyłać do nas towaru za pobraniem.
3) Należy pamiętać, że powyższe cyfry 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego wykonania prawa odstąpienia.

B. formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

W

Baris Kilic
Lindenweg 4
26188 Edewecht
Niemcy
E-mail: info@wdb-teile.de

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-6d821434763400c9db2b9406500dfc7d ##

Wersja: 202101082153