adres

iletişim detayları


Çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için AB Komisyonu Platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bir tüketici hakem heyeti nezdinde bir ihtilaf çözüm prosedürüne katılmaya ne yükümlü ne de istekliyiz.