Müşteri bilgileriyle birlikte genel hüküm ve koşullar

İçindekiler

 1. dürbün
 2. Sözleşmenin imzalanması
 3. Vazgeçme hakkı
 4. Fiyatlar ve ödeme koşulları
 5. Teslimat ve nakliye koşulları
 6. Mülkiyetin korunması
 7. Kusurlar için sorumluluk (garanti)
 8. Uygulanabilir yasa
 9. Alternatif uyuşmazlık çözümü

1) Kapsam

1.1 Barış Kılıç'ın (bundan böyle "satıcı" olarak anılacaktır) bu genel hüküm ve koşulları (bundan böyle "GTC" olarak anılacaktır), bir tüketicinin veya girişimcinin (bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır) satıcı ile satıcıyla yaptığı malların teslimine ilişkin tüm sözleşmeler için geçerlidir. Çevrimiçi mağazada gösterilen ürünleri tamamlayın. Aksi kararlaştırılmadıkça, müşterinin kendi koşullarının dahil edilmesi burada çelişmektedir.

1.2 Bu hüküm ve koşulların anlamı dahilinde bir tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de bağımsız mesleki faaliyetleri olmayan amaçlar için yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Bu hüküm ve koşulların anlamı dahilinde bir girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini icra eden gerçek veya tüzel bir kişi veya yasal bir ortaklıktır.

2) Sözleşmenin imzalanması

2.1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, satıcının bağlayıcı teklifleri temsil etmez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunmaya hizmet eder.

2.2 Müşteri, satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formunu kullanarak teklifi gönderebilir. Seçilen ürünleri sanal alışveriş sepetine yerleştirip elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra müşteri, sipariş sürecini sonlandıran butona tıklayarak alışveriş sepetindeki ürünlerle ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar.

2.3 Satıcı, müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,

 • müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde (faks veya e-posta) bir sipariş onayı göndererek, bu sayede müşterinin sipariş onayını aldığı makbuz belirleyicidir veya
 • sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, malların müşteri tarafından teslim alınmasının belirleyici olduğu veya
 • Müşteriden siparişini verdikten sonra ödeme yapmasını isteyerek.

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçı varsa, sözleşme, yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk gerçekleştiği zamanda yapılır. Teklifin kabul süresi, teklifin müşteri tarafından gönderilmesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sonunda sona erer. Satıcının yukarıda belirtilen süre içinde müşterinin teklifini kabul etmemesi durumunda, bu, müşterinin artık niyet beyanına bağlı kalmaması sonucu teklifin reddi olarak kabul edilir.

2.4 Ödeme yöntemi "Amazon Payments" seçilirse ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lüksemburg (bundan sonra: "Amazon" olarak anılacaktır) tarafından işlenecek ve Amazon Payments Europe kullanıcı sözleşmesine tabidir. https://payments.amazon.de/help/201751590. Müşteri, çevrimiçi sipariş sürecinde ödeme yöntemi olarak "Amazon Ödemeleri" ni seçerse, sipariş sürecini sonlandıran düğmeyi tıklayarak Amazon'a bir ödeme emri de verir. Bu durumda satıcı, müşterinin ödeme sürecini başlattığı noktada sipariş sürecini tamamlayan butona tıklayarak müşterinin teklifini kabul ettiğini zaten beyan etmiş olur.

2.5 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif gönderirken, sözleşme metni satıcı tarafından, sözleşme tamamlandıktan sonra kaydedilecek ve siparişi gönderildikten sonra müşteriye metin biçiminde (örneğin e-posta, faks veya mektup) gönderilecektir. Satıcı tarafından sözleşme metninin başka herhangi bir hükmü yer almaz. Müşteri, siparişini göndermeden önce satıcının çevrimiçi mağazasında bir kullanıcı hesabı oluşturmuşsa, sipariş verileri satıcının web sitesinde arşivlenecek ve ilgili oturum açma verileri sağlanarak müşteri tarafından parola korumalı kullanıcı hesabı üzerinden ücretsiz olarak erişilebilecektir.

2.6 Müşteri, satıcının çevrimiçi sipariş formunu kullanarak bağlayıcı bir sipariş vermeden önce, ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını belirleyebilir. Girdi hatalarının daha iyi tanınması için etkili bir teknik araç, tarayıcının ekrandaki gösterimin genişlemesini sağlayan büyütme işlevi olabilir. Müşteri, sipariş sürecini sonlandıran düğmeyi tıklayana kadar elektronik sipariş sürecinin bir parçası olarak normal klavye ve fare işlevlerini kullanarak girişlerini düzeltebilir.

2.7 Sözleşmenin imzalanması için sadece Almanca dil mevcuttur.

2.8 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleştirilir. Müşteri, satıcının gönderdiği e-postaların bu adresten alınabilmesi için siparişin işlenmesi için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle, SPAM filtrelerini kullanırken müşteri, satıcı tarafından veya sipariş işleme ile görevlendirilen üçüncü şahıslar tarafından gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) cayma hakkı

3.1 Tüketiciler genellikle cayma hakkına sahiptir.

3.2 İptal hakkı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi satıcının iptal politikasında bulunabilir.

3.3 Sözleşmenin imzalandığı tarihte Avrupa Birliği'ne üye olmayan ve tek ikametgahı ve teslimat adresi sözleşmenin imzalandığı tarihte Avrupa Birliği dışında olan tüketiciler için cayma hakkı geçerli değildir.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 Satıcının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, verilen fiyatlar yasal satış vergisini içeren toplam fiyatlardır. Oluşabilecek ek teslimat ve nakliye masrafları, ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilmiştir.

4.2 Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan teslimatlarda, satıcının sorumlu olmadığı ve müşteri tarafından karşılanacak münferit durumlarda ek maliyetler ortaya çıkabilir. Bunlar, örneğin, kredi kurumları aracılığıyla para transferinin maliyetlerini (örn. Transfer ücretleri, döviz kuru ücretleri) veya ithalat vergilerini veya vergilerini (örn. Gümrük vergileri) içerir. Bu tür maliyetler, teslimatın Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye yapılmaması, ancak müşterinin ödemeyi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden yapması durumunda da fon transferiyle ilgili olarak ortaya çıkabilir.

4.3 Ödeme seçenekleri, satıcının çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilecektir.

4.4 Banka havalesiyle ön ödeme kabul edilmişse, taraflar daha sonraki bir vade tarihini kabul etmedikçe, ödemenin sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılması gerekir.

5) Teslimat ve nakliye koşulları

5.1 Malların teslimi, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine gönderim yolunda gerçekleşir. İşlem işlenirken, satıcının sipariş işleminde verilen teslimat adresi belirleyicidir.

5.2 Malların teslimi, müşterinin sorumlu olduğu nedenlerle başarısız olursa, satıcı tarafından yapılan makul masrafları müşteri karşılayacaktır. Müşteri cayma hakkını etkin bir şekilde kullanıyorsa, bu nakliye masrafları için geçerli değildir. İade masraflarında, müşterinin cayma hakkını kullanması durumunda satıcının iptal politikasında belirtilen hükümler geçerlidir.

5.3 Müşteri tarafından tahsilat, lojistik nedenlerden dolayı mümkün değildir.

6) Mülkiyetin korunması

Satıcı avans ödemesi yaparsa, satın alma bedeli tamamen ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutar.

7) Kusur sorumluluğu (garanti)

7.1 Satın alınan ürün kusurlu ise, kusurlar için yasal sorumluluk hükümleri geçerlidir.

7.2 Aşağıdakiler kullanılmış mallar için geçerlidir: Kusur, malların teslimatından sadece bir yıl sonra ortaya çıkarsa kusur iddiaları hariçtir. Malların tesliminden itibaren bir yıl içinde ortaya çıkan kusurlar yasal zamanaşımı süresi içinde ileri sürülebilir. Ancak, sorumluluk süresinin bir yıla indirilmesi geçerli değildir.

 • Bir binada normal kullanımlarına uygun olarak kullanılmış ve kusurlu olmasına neden olan eşyalar için,
 • Müşteri tarafından tazminat talepleri ve masrafların geri ödenmesi için, ayrıca
 • Satıcının kusuru hileli bir şekilde gizlemesi durumunda.

7.3 Müşteri bir tüketici olarak hareket ederse, teslimatçıya, nakliye sırasında bariz bir hasarla teslim edilen mallar hakkında şikayette bulunması ve satıcıyı bilgilendirmesi istenir. Müşteri buna uymazsa, bunun kusurlara yönelik yasal veya sözleşmeden doğan talepleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

8) Uygulanacak Hukuk

8.1 Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları, uluslararası taşınır mal alımına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere, taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler için geçerlidir. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi, yalnızca tüketicinin mutat meskeninin bulunduğu devletin kanunlarının zorunlu hükümleri tarafından sağlanan koruma geri alınmadığı sürece geçerlidir.

8.2 Ayrıca, yasal cayma hakkı ile ilgili olarak, bu hukuk seçimi, sözleşmenin imzalandığı tarihte herhangi bir Avrupa Birliği üye devletine ait olmayan ve sözleşmenin yapıldığı anda tek ikamet yeri ve teslimat adresi Avrupa Birliği dışında olan tüketiciler için geçerli değildir.

9) Alternatif uyuşmazlık çözümü

9.1 AB Komisyonu, aşağıdaki bağlantı altında çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için bir platform sağlar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bu platform, çevrimiçi satın alma veya bir tüketicinin dahil olduğu hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların mahkeme dışı çözümü için bir iletişim noktası görevi görür.

9.2 Satıcı, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya ne yükümlü ne de istekli.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-f158de2866ff51976139be1d848e5205 ##


Sürüm: 202101082153