İptal politikası ve iptal formu

Tüketiciler, aşağıdaki şartlara göre cayma hakkına sahiptir, buna göre bir tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek faaliyetine atfedilemeyecek amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir:

A. İptal politikası

vazgeçme hakkı

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

İptal süresi, sizin veya taşıyıcı olmayan sizin tarafınızdan belirtilen üçüncü bir kişinin son malları teslim aldığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bize (Barış Kılıç, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Almanya, Tel.: +4944124925959, e-posta: info@wdb-teile.de) açık bir beyan göndermelisiniz ( örneğin B. posta veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bu sözleşmeden çekilme kararınız hakkında. Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildirimi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size ödemiş oluruz (sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç). tarafımızdan), derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir. İade edilen malları alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sağlayana kadar, hangisi daha önceyse, geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük süre dolmadan geri gönderirseniz, son tarih karşılanır.

Malları iade etmenin doğrudan masraflarını üstlenirsiniz.

Yalnızca, malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanlar dışında, elleçlemeden kaynaklanan herhangi bir azalan değerden siz sorumlusunuz.

Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi

Cayma hakkı, sözleşmenin kurulduğu tarihte Avrupa Birliği üye devletlerinden birine mensup olmayan ve sözleşmenin kurulduğu tarihte tek ikamet yeri ve teslimat adresi Avrupa Birliği dışında olan tüketiciler için geçerli değildir.

Genel bilgi

1) Lütfen malların hasar görmesini ve kirlenmesini önleyin. Lütfen ürünleri tüm aksesuarları ve tüm ambalaj bileşenleri ile birlikte orijinal ambalajında bize geri gönderin. Gerekirse koruyucu dış ambalaj kullanın. Artık orijinal ambalajınız yoksa, nakliye hasarlarına karşı yeterli korumayı sağlamak için lütfen uygun ambalajı kullanın.
2) Lütfen malları navlun tahsilatına geri göndermeyin.
3) Yukarıdaki 1-2 numaralarının, cayma hakkının etkin bir şekilde kullanılması için bir ön koşul olmadığını lütfen unutmayın.

B. Para Çekme Formu

Sözleşmeyi feshetmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve geri gönderin.

Açık

Barış Kılıç
WDB PARÇALARI
Büyük Kuhlenweg 74
26125 Oldenburg
Almanya
E-posta: info@wdb-teile.de

Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim/bizim (*) tarafından akdedilen sözleşmeyi işbu belge ile feshederiz.

__________________________________________

__________________________________________

(*) ____________ tarihinde sipariş verildi / (*) tarihinde alındı

__________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin adı

__________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin adresi

__________________________________________________________
Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirim varsa)

__________________________
tarih

(*) Uygun olmadığında silin