Vacation period

Important note: Our company is closed between 02.07.2024 & 31.07.2024.
Orders with incoming payments by July 1st, 2024 will still be processed and shipped!

Peruutusehdot ja peruutuslomake

Kuluttajalla on peruuttamisoikeus seuraavien ehtojen mukaisesti, jolloin kuluttaja on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaiseen tarkoitukseen, joka ei pääosin voi liittyä hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa:

A. Peruutusehdot

peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruutusaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut viimeisen tavaran haltuunsa.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun on lähetettävä meille (Baris Kilic, WDB-Teile, Großer Kuhlenweg 74, 26125 Oldenburg, Saksa, puh. +4944124925959, sähköposti: info@wdb-teile.de) selkeä lausunto ( esim. B. postitse tai sähköpostitse lähetetty kirje) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tähän liitteenä olevaa peruuttamislomakemallia, mutta tämä ei ole pakollista.

Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttöäsi koskevan ilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, olemme maksaneet sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut eri toimitustavan kuin halvin tarjottu vakiotoimitus on) välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme tähän takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä tapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti sovittu jostain muusta; tästä takaisinmaksusta ei peritä missään olosuhteissa maksuja. Voimme kieltäytyä palauttamasta palautusta, kunnes olemme vastaanottaneet palautetut tavarat tai kunnes olet toimittanut todisteen palauttamisestasi sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona ilmoitit meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat takaisin ennen kuin neljätoista päivää on kulunut.

Vastaat välittömistä tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Olet vastuussa vain tavaroiden arvon alentumisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi tarpeellisesta käsittelystä.

Peruuttamisoikeuden sulkeminen tai ennenaikainen päättyminen

Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät kuulu Euroopan unionin jäsenvaltioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella.

Yleistä tietoa

1) Vältä vaurioita ja tavaroiden saastumista. Lähetä tavarat meille takaisin alkuperäispakkauksessa kaikkine tarvikkeineen ja pakkauskomponenteineen. Käytä tarvittaessa suojaavaa ulkopakkausta. Jos sinulla ei enää ole alkuperäistä pakkausta, käytä sopivaa pakkausta varmistaaksesi riittävän suojan kuljetusvaurioita vastaan.
2) Älä lähetä tavaroita takaisin meille rahtikeräykseen.
3) Huomaa, että yllä olevat numerot 1-2 eivät ole edellytys peruuttamisoikeuden tehokkaalle käyttämiselle.

B. Peruuttamislomake

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se takaisin.

Päällä

Baris Kilic
WDB OSAT
Big Kuhlenweg 74
26125 Oldenburg
Saksa
Sähköposti: info@wdb-teile.de

Minä/me (*) irtisanomme täten tekemäni sopimuksen (*) seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/seuraavan palvelun tarjoamisesta (*)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Tilattu (*) ____________ / vastaanotettu (*) __________________

___________________________________________________________________
Kuluttajien nimi

___________________________________________________________________
Kuluttajien osoite

___________________________________________________________________
Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain jos ilmoitus on paperilla)

_______________________________
Päivämäärä

(*) Tarpeeton yliviivataan