Vacation period

Important note: Our company is closed between 02.07.2024 & 31.07.2024.
Orders with incoming payments by July 1st, 2024 will still be processed and shipped!

Yleiset ehdot asiakastiedoilla

Sisällysluettelo

 1. soveltamisalaan
 2. sopimuksen tekeminen
 3. peruuttamisoikeus
 4. Hinnat ja maksuehdot
 5. Toimitus- ja toimitusehdot
 6. omistuksen säilyttäminen
 7. Vastuu virheistä (takuu)
 8. Sovellettava laki
 9. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Laajuus

1.1 Nämä "WDB-Teile" -kaupankäynnin (jäljempänä "Myyjä") Baris Kilicin yleiset ehdot (jäljempänä "GTC") koskevat kaikkia tavaroiden toimitussopimuksia, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") koskee tekee sopimuksen myyjän kanssa, joka koskee myyjän verkkokaupassa esittämiä tuotteita. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on täten ristiriidassa, ellei muuta ole sovittu.

1.2 Kuluttaja näissä yleisissä ehdoissa on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoitukseen, joka ei pääsääntöisesti ole kaupallista tai itsenäistä ammatinharjoittajaa.

1.3 Yrittäjä näissä yleisissä sopimusehdoissa on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiömies, joka oikeustoimia tehdessään toimii harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaansa.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät edusta myyjän sitovia tarjouksia, vaan niiden avulla asiakas voi tehdä sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Asetettuaan valitut tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas jättää ostoskorissa olevien tuotteiden osalta laillisesti sitovan sopimustarjouksen klikkaamalla tilausprosessin päättävästä painiketta.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

 • lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on tilausvahvistuksen vastaanottaminen asiakkaalta, tai
 • toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin asiakkaan tavaran vastaanottaminen on ratkaisevaa, tai
 • pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksensa jälkeen.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useampia, sopimus tehdään sinä ajankohtana, jolloin jokin edellä mainituista vaihtoehdoista esiintyy ensimmäisenä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämisen jälkeen ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän lopussa. Mikäli myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan tämä tarjouksen hylkäämiseksi siten, että asiakas ei ole enää sidottu hänen aieilmoituksensa.

2.4 Jos valitset PayPalin tarjoaman maksutavan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta. ), PayPalin voimassaolon mukaisesti - Käyttöehdot, saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - ehtojen mukaisesti Maksuja ilman PayPal-tiliä voi tarkastella osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Mikäli asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas painaa tilausprosessin viimeistelypainiketta.

2.5 Jos "Amazon Payments" -maksutapa valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (jäljempänä "Amazon") kautta Amazonin säännösten mukaisesti. Payments Europe -käyttösopimus, joka on luettavissa osoitteessa https://payments.amazon.de/help/201751590 . Jos asiakas valitsee verkkotilausprosessin aikana maksutavaksi "Amazon Payments", hän antaa maksumääräyksen myös Amazonille klikkaamalla tilausprosessin päättävää painiketta. Tällöin myyjä ilmoittaa jo tuolloin hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jossa asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.6 Kun tarjous jätetään myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja lähettää asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköposti, faksi tai kirje) tilauksen lähettämisen jälkeen . Myyjä ei tarjoa sopimustekstiä nähtäväksi tämän jälkeen. Mikäli asiakas on luonut käyttäjätilin myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan myyjän verkkosivuille ja asiakas voi hakea niihin maksutta salasanasuojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla vastaavat kirjautumistiedot.

2.7 Ennen sitovan tilauksen tekemistä myyjän verkkotilauslomakkeen kautta asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennustoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syötteitään osana sähköistä tilausprosessia käyttämällä tavallisia näppäimistön ja hiiren toimintoja, kunnes hän napsauttaa tilausprosessin viimeistelypainiketta.

2.8 Saksan ja englannin kielet ovat käytettävissä sopimuksen tekemiseen.

2.9 Tilauksen käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostin ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti roskapostisuodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai tilauksen käsittelyyn valtuutettujen kolmansien osapuolien lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus.

3.2 Tarkemmat tiedot peruuttamisoikeudesta löytyvät myyjän peruutusehdoista.

3.3 Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät kuulu mihinkään Euroopan unionin jäsenvaltioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella .

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Toimituksista Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa syntyä lisäkustannuksia, joista myyjä ei ole vastuussa ja jotka kuuluvat asiakkaan maksettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi pankkien rahansiirtokustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullit). Tällaisia kuluja voi syntyä myös rahansiirrosta, jos toimitus ei tapahdu Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, vaan asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.4 Mikäli ennakkomaksusta on sovittu tilisiirrolla, maksu erääntyy välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhempää eräpäivää.

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Mikäli myyjä tarjoutuu lähettämään tavaran, toimitus tapahtuu myyjän ilmoittamalla toimitusalueella asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä myyjän tilauksen käsittelyssä ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaan vastuulla olevista syistä, asiakas vastaa myyjälle tästä aiheutuneista kohtuullisista kuluista. Tämä ei koske toimituskuluja, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Mikäli asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, palautuskuluihin sovelletaan myyjän peruutusehdoissa annettua määräystä.

5.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle, toimitetaan rahdinkuljettajalle tai siirron suorittamisesta muutoin vastuussa olevalle henkilölle tai laitokselle. Jos asiakas toimii kuluttajana, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy vasta, kun tavara luovutetaan asiakkaalle tai valtuutetulle vastaanottajalle. Tästä poiketen myös myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan pilaantumisen riski siirtyy kuluttajan osalta myös asiakkaalle heti, kun myyjä on toimittanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muuten tavaran suorittamisesta vastaavalle henkilölle tai laitokselle. lähetys, jos Asiakas on tilannut lähetyksen suorittamisesta huolitsijan, rahdinkuljettajan tai muun henkilön tai laitoksen eikä myyjä ole aiemmin nimennyt tätä henkilöä tai laitosta asiakkaalle.

5.4 Myyjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sopimus, jos hän on toimittanut virheellisesti tai virheellisesti. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että myyjä ei ole vastuussa toimittamisen laiminlyönnistä ja on tehnyt toimittajan kanssa erityisen suojauskaupan asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Myyjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaraa ei ole saatavilla tai se on vain osittain saatavilla, asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi ja vastike palautetaan välittömästi.

5.5 Asiakkaan suorittama nouto ei ole mahdollista logistisista syistä.

6) Omistuksen säilyttäminen

Jos myyjä maksaa ennakkoon, hänellä on toimitetun tavaran omistusoikeus, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vikavastuu (takuu)

7.1 Ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita, voimassa on lakisääteinen virhevastuu. Tästä poiketen tavaroiden toimitussopimuksia koskee seuraavaa:

7.2 Jos asiakas toimii yrittäjänä,

 • myyjä voi valita lisäsuorituksen tyypin;
 • uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta;
 • käytettyjen tavaroiden osalta virheistä johtuvat oikeudet ja vaateet suljetaan pois;
 • vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus suoritetaan osana virhevastuuta.

7.3 Edellä mainitut vastuun rajoitukset ja määräaikojen lyhennykset eivät ole voimassa

 • asiakkaan vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,
 • siinä tapauksessa, että myyjä on vilpillisesti salannut virheen,
 • tavaroista, joita on käytetty rakennuksessa niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen puutteellisuuden,
 • myyjän olemassa olevista velvoitteista toimittaa päivityksiä digitaalisille tuotteille, kun on kyse digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden toimitussopimuksista.

7.4 Yrittäjiä koskee lisäksi se, että olemassa olevan lakisääteisen takautumisoikeuden lakisääteiset vanhentumisajat eivät muutu.

7.5 Jos asiakas toimii HGB § 1:ssä tarkoitettuna kauppiaana, hänellä on HGB §:n 377 mukainen kaupallinen velvollisuus tutkia ja ilmoittaa viat. Mikäli asiakas ei noudata siellä säädettyjä ilmoitusvelvollisuuksia, tavara katsotaan hyväksytyksi.

7.6 Mikäli asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimittajalle toimitetusta tavarasta, jossa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata vaatimuksia, sillä ei ole mitään vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiin.

8) Sovellettava laki

8.1 Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin, lukuun ottamatta lakeja, jotka koskevat irtaimen tavaran kansainvälistä ostoa. Kuluttajiin tämä lainvalinta koskee vain, jos myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lain pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

8.2 Lisäksi tämä lainvalinta lakisääteisen peruuttamisoikeuden osalta ei koske kuluttajia, jotka eivät kuulu mihinkään Euroopan unionin jäsenvaltioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite ovat sen ulkopuolella. Euroopan unionissa sopimuksen tekohetkellä.

9) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

9.1 EU:n komissio tarjoaa foorumin online-riitojenratkaisuun Internetissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä online-osto- tai palvelusopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella, jossa kuluttaja on mukana.

9.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajan välimiesoikeudessa.