Yleiset ehdot ja asiakastiedot

sisällys

 1. soveltamisala
 2. Sopimuksen tekeminen
 3. Peruuttamisoikeus
 4. Hinnat ja maksuehdot
 5. Toimitus- ja toimitusehdot
 6. Omistuksen säilyttäminen
 7. Vastuu virheistä (takuu)
 8. Sovellettava laki
 9. Vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino

1) Soveltamisala

1.1 Näitä "WDB-TEILE" -yhtiön alaisuudessa toimivan B. Kilicin (jäljempänä "myyjä") yleisiä ehtoja (jäljempänä "GTC") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin tavaroiden toimittamisesta, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "asiakas") ) päättelee myyjän kanssa tavaroiden suhteen, jotka myyjä on esittänyt verkkokaupassaan. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on ristiriidassa, ellei toisin ole sovittu.

1.2 Kuluttaja näissä ehdoissa tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeudellisen liiketoimen tarkoituksiin, jotka eivät ole pääosin kaupallisia eikä heidän itsenäistä ammatillista toimintaansa. Yrittäjä näissä ehdoissa tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai oikeushenkilöä, joka oikeustoimea tehdessään toimii kaupallisen tai itsenäisen ammatillisen toimintansa harjoittamiseksi.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät edusta myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne antavat asiakkaalle sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi lähettää tarjouksen käyttämällä myyjän verkkokauppaan integroitua online-tilauslomaketta. Kun asiakas on asettanut valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käynyt läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas lähettää laillisesti sitovan sopimustarjouksen ostoskorissa olevista tavaroista napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

 • lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin asiakkaan vastaanottama tilausvahvistus on ratkaiseva, tai
 • - toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin tavaroiden saaminen asiakkaalta on ratkaisevaa, tai -
 • pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen.

Jos edellä mainittuja vaihtoehtoja on useita, sopimus tehdään silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista tapahtuu ensin. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämistä seuraavana päivänä ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän lopussa. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa ajassa, tämän katsotaan olevan tarjouksen hylkääminen, minkä seurauksena aiesitoumus ei enää sido asiakasta.

2.4 Jos maksutapa "Amazon Payments" valitaan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F.Kennedy, L-1855 Luxembourg (jäljempänä "Amazon"), Amazonin alaisuudessa. Payments Europe -sopimus, joka on luettavissa osoitteessa https://payments.amazon.de/help/201751590. Jos asiakas valitsee maksutapana "Amazon Payments" online-tilausprosessin aikana, hän antaa myös maksumääräyksen Amazonille napsauttamalla tilausprosessin loppuun saattavaa painiketta. Tällöin myyjä ilmoittaa jo hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen sillä hetkellä, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin loppuun saattavaa painiketta.

2.5 Kun jätät tarjouksen myyjän online-tilauslomakkeen kautta, myyjä tallentaa sopimuksen tekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja lähettänyt asiakkaalle tekstimuodossa (esim. Sähköposti, faksi tai kirje) tilauksensa jälkeen. on lähetetty. Myyjä ei enää tarjoa sopimustekstiä. Jos asiakas on perustanut käyttäjätilin myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi käyttää niitä ilmaiseksi salasanalla suojatun käyttäjätilin kautta määrittämällä vastaavat kirjautumistiedot.

2.6 Ennen tilauksen sitomista myyjän online-tilauslomakkeella asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen tapa syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennustoiminto, jonka avulla esitys näytöllä laajenee. Asiakas voi korjata merkinnänsä osana sähköistä tilausprosessia tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa tilauksen päättävän painiketta.

2.7 Sopimuksen tekemiseen on käytettävissä vain saksan kieli.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto suoritetaan yleensä sähköpostitse ja automaattisella tilausten käsittelyllä. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauksensa käsittelyyn antama sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai kolmannen osapuolen lähettämät sähköpostit tilauksen käsittelemiseksi voidaan toimittaa.

3) peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus.

3.2 Yksityiskohtaisemmat tiedot peruutusoikeudesta löytyvät myyjän peruutusehdoista.

3.3 Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät kuulu mihinkään Euroopan unionin jäsenvaltioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden ainoa asuin- ja toimitusosoite ovat sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja. Myyntiveroa ei näytetä, koska myyjä on UStG: ssä tarkoitettu pienyrityksen omistaja. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja lähetyskustannukset määritetään erikseen vastaavassa tuotekuvauksessa.

4.2 Toimituksissa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi syntyä lisäkustannuksia yksittäisissä tapauksissa, joista myyjä ei ole vastuussa ja jotka asiakkaan on vastattava. Näitä ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamat rahansiirron kustannukset (esim. Siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai verot (esim. Tullit). Tällaisia kustannuksia voi syntyä myös rahansiirrosta, jos toimitus ei tapahdu Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.4 Jos ennakkomaksu pankkisiirrolla on sovittu, maksu on suoritettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu toimitusreitillä asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Tapahtumaa käsiteltäessä myyjän tilausten käsittelyssä määritetty toimitusosoite on ratkaiseva.

5.2 Jos tavaroiden toimitus epäonnistuu asiakkaan vastuulla olevista syistä, asiakas vastaa myyjälle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tämä ei koske toimituskuluja, jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan palautuskustannuksiin, sovelletaan myyjän peruutuskäytännön säännöksiä.

5.3 Asiakkaan nouto asiakkaalta ei ole mahdollista logistisista syistä.

6) Omistuksen säilyttäminen

Jos myyjä suorittaa ennakkomaksun, hän säilyttää toimitettujen tavaroiden omistuksen, kunnes velkaa oleva kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vastuu virheistä (takuu)

7.1 Jos ostettu tuote on viallinen, sovelletaan lakisääteistä vastuuta virheistä.

7.2 Käytettyihin tavaroihin sovelletaan seuraavaa: Vikavaatimuksia ei oteta huomioon, jos vika ilmenee vasta vuoden kuluttua tavaroiden toimittamisesta. Viat, jotka tapahtuvat vuoden sisällä tavaran toimittamisesta, voidaan korjata lakisääteisen vanhentumisajan kuluessa. Vastuuajan lyhentämistä yhdeksi vuodeksi ei kuitenkaan sovelleta

 • esineille, joita on käytetty rakennuksessa niiden normaalin käytön mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen puutteen
 • vahingonkorvausvaatimuksista ja asiakkaan korvaamista kuluista sekä
 • siinä tapauksessa, että myyjä on piilottanut vian vilpillisesti.

7.3 Jos asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään valittamaan toimittajalle toimitetuista tavaroista, joilla on ilmeisiä kuljetusvaurioita, ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata vaatimuksia, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virheitä koskeviin vaatimuksiinsa.

8) Sovellettava laki

8.1 Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin lukuun ottamatta irtaimen tavaroiden kansainvälistä ostoa koskevia lakeja. Kuluttajien tapauksessa tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinvaltion lain pakollisilla säännöksillä annettua suojaa ei peruuteta.

8.2 Lakisääteisen peruuttamisoikeuden osalta tätä lainvalintaa ei sovelleta kuluttajiin, jotka eivät sopimuksen voimassaoloaikaan kuulu mihinkään Euroopan unionin jäsenvaltioon ja joiden ainoa asuin- ja toimitusosoite ovat muualla Euroopan unionissa sopimuksen tekohetkellä.

9) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

9.1 EU: n komissio tarjoaa online-riitojenratkaisujärjestelmän Internetissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä sellaisten riitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella, jotka johtuvat online-osto- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on mukana.

9.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-d2c3dea001f83ab0d77b28432985c634 ##


Versio: 202102250536