Általános szerződési feltételek az ügyfelek tájékoztatásával

Tartalomjegyzék

 1. hatálya
 2. A szerződés megkötése
 3. Elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. A tulajdonjog fenntartása
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Alkalmazandó jog
 9. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 A Baris Kilic (a továbbiakban: eladó) ezen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) minden olyan áruszállítási szerződésre vonatkoznak, amelyet egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: ügyfél) az eladóval az eladóval kapcsolatban az eladóval Töltse ki az online boltban megjelenített árukat. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfél saját feltételeinek felvétele elutasításra kerül.

1.2 Fogyasztó a jelen feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki olyan jogi ügyletet köt, amelynek célja elsősorban nem üzleti vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. A jelen feltételek értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy vagy jogi társaság, aki jogi ügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységét gyakorolja.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az eladó online boltjában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatokat az eladó részéről, hanem az ügyfél kötelező erejű ajánlatának benyújtására szolgálnak.

2.2 Az ügyfél az eladót az online boltba integrált online megrendelőlap segítségével nyújthatja be. Miután a kiválasztott árut elhelyezte a virtuális kosárban és elvégezte az elektronikus megrendelési folyamatot, az ügyfél a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot nyújt be a kosárban lévő árukra vonatkozóan.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja az ügyfél ajánlatát,

 • írásbeli megrendelés-visszaigazolás vagy szöveges formában (fax vagy e-mail) történő megrendelés-visszaigazolás elküldésével az ügyfélnek, amellyel döntő az ügyfél kézhezvétele a megrendelésről, vagy
 • - a megrendelt áruk vevőhöz történő eljuttatásával, amelynek során az áru vevő általi kézhezvétele döntő, vagy
 • azzal, hogy megrendelését követően fizetést kér az ügyféltől.

Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, akkor a szerződés akkor jön létre, amikor az egyik fent említett alternatíva először bekövetkezik. Az ajánlat elfogadásának időtartama az ajánlat elküldését követő napon kezdődik, és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el az ügyfél ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében az ügyfelet már nem köti szándéknyilatkozata.

2.4 Ha az "Amazon Payments" fizetési módot választja, akkor a fizetést az Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: Amazon) fizetési szolgáltató dolgozza fel, az Amazon Payments Europe felhasználói megállapodás alapján, elérhető a következő címen: https://payments.amazon.de/help/201751590. Ha az ügyfél az online megrendelési folyamat során az "Amazon Payments" -t választja fizetési módnak, akkor a megrendelést lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is kiad az Amazonnak. Ebben az esetben az eladó már abban az időpontban nyilatkozik az ügyfél ajánlatának elfogadásáról, amikor az ügyfél a megrendelés folyamatát befejező gombra kattintva elindítja a fizetési folyamatot.

2.5 Az ajánlat benyújtásakor az eladó online megrendelőlapján a szerződés szövegét az eladó a szerződés megkötése után elmenti, és megrendelésének elküldése után szöveges formában (pl. E-mail, fax vagy levél) elküldi az ügyfélnek. Az eladó a szerződés szövegének további megadására nem kerül sor. Ha az ügyfél a megrendelés leadása előtt létrehozott egy felhasználói fiókot az eladó online boltjában, a megrendelés adatait archiválja az eladó weboldalán, és az ügyfél a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet a jelszavával védett felhasználói fiókján keresztül.

2.6 A megrendelőnek az eladó online megrendelőlapján történő kötelező benyújtása előtt az ügyfél a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja a lehetséges beviteli hibákat. A bemeneti hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyítási funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenített kép nagyításra kerül. Az ügyfél az elektronikus megrendelési folyamat részeként kijavíthatja bejegyzéseit a szokásos billentyűzet és egér funkciók használatával, amíg nem kattint a gombra, amely befejezi a rendelési folyamatot.

2.7 A szerződés megkötéséhez csak német nyelv áll rendelkezésre.

2.8 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolattartás általában e-mailben és automatizált megrendelések feldolgozásával történik. Az ügyfélnek meg kell győződnie arról, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes-e, hogy az eladó által küldött e-mailek ezen a címen fogadhatók legyenek. Különösen a SPAM-szűrők használatakor az ügyfélnek biztosítania kell, hogy az eladó vagy a megrendelés feldolgozására megbízott harmadik felek által küldött összes e-mailt kézbesíteni lehessen.

3) elállási jog

3.1 A fogyasztók általában jogosultak az elállási jogra.

3.2 A lemondási jogról részletesebb információk az eladó lemondási szabályzatában találhatók.

3.3 Az elállási jog nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésekor nem tartoznak az Európai Unió egyik tagállamához sem, és akiknek a szerződés megkötésekor az egyetlen lakóhelye és szállítási címe az Európai Unión kívül található.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírásában nincs másképp feltüntetve, a megadott árak a törvényben foglalt forgalmi adót tartalmazó összes árat jelentik. Az esetlegesen felmerülő további szállítási és szállítási költségeket a megfelelő termékleírás külön határozza meg.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén külön költségek merülhetnek fel olyan esetekben, amelyekért az eladó nem felelős, és amelyeket az ügyfél visel. Ide tartoznak például a pénz átutalása hitelintézeteken keresztül (pl. Átutalási díjak, árfolyam-díjak) vagy importvámok vagy adók (pl. Vámok). Ilyen költségek a pénzátutalással kapcsolatban is felmerülhetnek, ha a kézbesítés nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél a fizetést az Európai Unión kívüli országból teljesíti.

4.3 A fizetési lehetőség (ek) et az eladó az online boltjában közli.

4.4 Ha banki átutalással történő előre történő fizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi határidőben állapodtak meg.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Az áruk leszállítása a feladó útján történik az ügyfél által megadott szállítási címre, hacsak másképp nem állapodunk meg. A tranzakció feldolgozása során az eladó megrendelésének feldolgozásában megadott szállítási cím a meghatározó.

5.2 Ha az áru szállítása olyan okok miatt nem sikerül, amelyekért az ügyfél felelős, az eladó viseli az ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a szállítási költségekre, ha az ügyfél ténylegesen él az elállási jogával. A visszaküldési költségekre, ha az ügyfél él az elállási jogával, az eladó lemondási szabályzatában foglalt rendelkezések érvényesek.

5.3 Az ügyfél általi átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

6) A tulajdonjog megtartása

Ha az eladó előleget fizet, akkor a szállított áruk tulajdonjoga mindaddig fennmarad, amíg a tartozás vételárát teljes egészében ki nem fizetik.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1 Ha a megvásárolt termék hibás, akkor a törvényi felelősségre vonatkozó rendelkezések érvényesek.

7.2 A használt árukra az alábbiak vonatkoznak: A hibára vonatkozó igények kizártak, ha a hiba csak egy évvel az áru leszállítása után következik be. Az áruk átadásától számított egy éven belül jelentkező hibák a törvényes elévülési időn belül érvényesíthetők. A felelősség időtartamának egy évre történő lerövidítése azonban nem alkalmazandó

 • olyan tárgyak esetében, amelyeket az épülethez rendes használatuknak megfelelően használtak, és amelyek hibát okoztak,
 • az ügyfél által bekövetkezett kártérítési igények és a költségek megtérítése iránt
 • abban az esetben, ha az eladó csalárd módon elrejtette a hibát.

7.3 Ha az ügyfél fogyasztóként jár el, felkérik őt, hogy panasszal forduljon a kézbesítőhöz a nyilvánvaló szállítási sérüléssel rendelkező szállított árukkal kapcsolatban, és erről tájékoztassa az eladót. Ha az ügyfél nem tesz eleget, ez nincs hatással a törvényben előírt vagy szerződéses hibákra.

8) Alkalmazandó törvény

8.1 A Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei a felek közötti minden jogviszonyra vonatkoznak, kivéve az ingóságok nemzetközi vásárlására vonatkozó törvényeket. A fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam törvényének kötelező rendelkezései által biztosított védelmet nem vonják vissza.

8.2 Ezenkívül a törvényi elállási jogot illetően ez a jogválasztás nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésekor nem tartoznak az Európai Unió egyik tagállamához sem, és akiknek a szerződés megkötésekor az egyetlen lakóhelye és szállítási címe az Európai Unión kívül található.

9) Alternatív vitarendezés

9.1 Az EU Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez az alábbi linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartó pontként szolgál az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez, amelyekben a fogyasztó részt vesz.

9.2 Az eladó nem köteles és nem hajlandó részt venni egy vitarendezési eljárásban a fogyasztói választottbírói testület előtt.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-f158de2866ff51976139be1d848e5205 ##


Verzió: 202101082153