Általános szerződési feltételek ügyféladatokkal

Tartalomjegyzék

 1. hatálya
 2. szerződéskötés
 3. elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. a tulajdonjog fenntartása
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Alkalmazandó jog
 9. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 A „WDB-Teile” (továbbiakban „Eladó”) néven kereskedő Baris Kilic jelen általános szerződési feltételei (továbbiakban „ÁSZF”) vonatkoznak minden olyan áruszállítási szerződésre, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: „Vásárló”) köt. köt az Eladó az eladó által a webáruházában bemutatott árukra vonatkozóan köt. Az ügyfél saját feltételeinek feltüntetése ezúton ellentmond, kivéve, ha másban állapodtak meg.

1.2 Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói célú jogügyletet köt.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve cselekvőképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

2) Szerződéskötés

2.1 Az eladó webáruházában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot az eladó részéről, hanem arra szolgálnak, hogy a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tegyen.

2.2 A vásárló az ajánlatot az eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül tudja benyújtani. A kiválasztott áruk virtuális kosárba helyezését és az elektronikus rendelési folyamat lebonyolítását követően a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező szerződési ajánlatot nyújt be a kosárban lévő árukra vonatkozóan.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja a vevő ajánlatát,

 • írásos megrendelés visszaigazolásának vagy szöveges formában (faxon vagy e-mailben) megküldött rendelés visszaigazolásának megküldésével, amelynél a rendelés visszaigazolásának vevő általi kézhezvétele a döntő, vagy
 • a megrendelt áru vevőhöz való eljuttatásával, melynél az áru vevő általi átvétele a meghatározó, ill
 • úgy, hogy a megrendelést követően fizetésre kéri a vásárlót.

Ha a fenti alternatívák közül több is létezik, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fenti alternatívák egyike először jelentkezik. Az ajánlat elfogadásának határideje a vevő az ajánlat elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a fenti határidőn belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vásárló szándéknyilatkozatához már nem kötődik.

2.4 Ha a PayPal által kínált fizetési módot választja, a fizetés a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: PayPal) fizetési szolgáltatón keresztül történik. ), a PayPal érvényessége szerint - Felhasználási feltételek, elérhető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon , vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal fiókkal - a feltételekkel PayPal-fiók nélküli fizetések esetén megtekintheti a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full címen . Ha a vásárló a PayPal által az online rendelés során választható fizetési móddal fizet, az eladó már a rendelési folyamatot lezáró gomb megnyomásával nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról.

2.5 Ha az "Amazon Payments" fizetési módot választja, a fizetés az Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "Amazon") fizetési szolgáltatón keresztül kerül feldolgozásra, az Amazon hatálya alá. Payments Europe felhasználói szerződés, amely megtekinthető a https://payments.amazon.de/help/201751590 oldalon . Ha az ügyfél az online rendelési folyamat során fizetési módként az „Amazon Payments” opciót választja, a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is kiad az Amazon felé. Ebben az esetben az eladó már akkor kijelenti, hogy elfogadja a vevő ajánlatát amelyben a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva elindítja a fizetési folyamatot.

2.6 Az eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattételkor a szerződés szövegét az eladó a szerződés megkötését követően elmenti, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) elküldi a vevőnek. . Az eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Ha a vásárló a megrendelésének elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az eladó webáruházában, a rendelési adatok az eladó honlapján archiválásra kerülnek, és a vásárló jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül díjmentesen lehívható a megfelelő bejelentkezési adatok.

2.7 Mielőtt kötelező érvényű megrendelését az eladó online megrendelőlapján keresztül leadná, az ügyfél a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, melynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelzés nagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat részeként a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével javíthatja a beírásait mindaddig, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.8 A szerződéskötéshez német és angol nyelv áll rendelkezésre.

2.9 A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozással történik. A vásárlónak gondoskodnia kell az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyességéről, hogy az eladó által küldött e-maileket erre a címre lehessen fogadni. A vevőnek különösen a SPAM szűrők használatakor kell gondoskodnia arról, hogy az eladó vagy a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.

3.2 Az elállási jogról további információkat az eladó elállási nyilatkozatában talál.

3.3 Az elállási jog nem illeti meg azokat a fogyasztókat, akik a szerződés megkötésének időpontjában nem tartoznak az Európai Unió egyik tagállamába sem, és akiknek kizárólagos lakóhelye és szállítási címe a szerződés megkötésének időpontjában az Európai Unión kívül van. .

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírásában másként nem szerepel, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes forgalmi adót. Az esetleges további szállítási és szállítási költségek a mindenkori termékleírásban külön szerepelnek.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítások esetén egyedi esetekben többletköltségek merülhetnek fel, amelyekért az eladó nem felelős, és amelyek a vásárlót terhelik. Ide tartoznak például a bankok pénzátutalásának költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költség akkor is felmerülhet pénzátutalással kapcsolatban, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, hanem a vevő az Európai Unión kívüli országból fizet.

4.3 A fizetési mód(ok)ról az eladó internetes áruházában tájékoztatjuk a vásárlót.

4.4 Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a fizetés a szerződéskötést követően haladéktalanul esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Ha az eladó felajánlja az áru kiszállítását, a kiszállítás az eladó által megadott szállítási területen belül történik a vásárló által megadott szállítási címre, eltérő megállapodás hiányában. A tranzakció lebonyolítása során az eladó rendelésfeldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó.

5.2 Ha az áru kézbesítése olyan okokból meghiúsul, amelyekért a vevő felelős, a vevő viseli az eladónál felmerülő ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a szállítás költségeire, ha a vevő ténylegesen él elállási jogával. Ha a vevő az elállási jogát eredményesen él, a visszaküldési költségekre az eladó elállási kötöttségében foglalt szabályozás vonatkozik.

5.3 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata a vásárlóra száll át, amint az eladó az árut a fuvarozónak átadja, át kell adni a fuvarozónak vagy a szállításért egyébként felelős személynek vagy intézménynek. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata csak akkor száll át, amikor az árut átadják a vevőnek vagy egy meghatalmazott átvevőnek. Ettől eltérően az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata is a fogyasztóra száll át a fogyasztóra nézve, amint az eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításért egyébként felelős személynek, intézménynek átadta. küldemény, ha a Megrendelő a szállítmányozót, fuvarozót vagy a küldemény lebonyolításával megbízott más személyt vagy intézményt bízta meg, és az eladó ezt a személyt vagy intézményt korábban nem nevezte meg a vevőnek.

5.4 Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, ha hibás vagy nem megfelelő kézbesítést hajt végre. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az eladó nem vállal felelősséget a szállítás elmaradásáért, és kellő gondossággal meghatározott fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áru beszerzése érdekében. Az áru hiánya vagy csak részleges elérhetősége esetén a vásárló haladéktalanul értesíti és az ellenértéket azonnal visszatéríti.

5.5 Az ügyfél általi átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előre fizet, a leszállított áru tulajdonjogát mindaddig megtartja, amíg a vételár teljes összegét meg nem fizetik.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1 Ha a következő szabályzat másként nem rendelkezik, a törvényi hibafelelősség az irányadó. Ettől eltérően az áruszállítási szerződésekre a következők vonatkoznak:

7.2 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el,

 • az eladó megválaszthatja a kiegészítő teljesítés típusát;
 • új áru esetén a hiba elévülési ideje az áru átadásától számított egy év;
 • használt áruk esetén a hibákból eredő jogok és igények kizártak;
 • az elévülés nem kezdődik újra, ha a kellékszavatossági kötelezettség részeként csereszállításra kerül sor.

7.3 A fentiekben meghatározott felelősségkorlátozások és határidő-csökkentések nem érvényesek

 • az ügyfél kártérítési és költségtérítési igénye esetén,
 • abban az esetben, ha az eladó csalárd módon eltitkolta a hibát,
 • olyan áruk esetében, amelyeket szokásos rendeltetésüknek megfelelően használtak épülethez, és amelyek annak hibáját okozták,
 • az eladónak a digitális termékek frissítésére vonatkozó meglévő kötelezettségei esetén, digitális elemeket tartalmazó áruszállítási szerződések esetén.

7.4 Ezen túlmenően a vállalkozókra vonatkozik, hogy a meglévő törvényi visszkereseti jogok törvényi elévülési ideje változatlan marad.

7.5 Ha a vevő a HGB 1. §-a értelmében kereskedőként jár el, a HGB 377. §-a szerint köteles a hibákat megvizsgálni és bejelentést tenni. Ha a vásárló az ott szabályozott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni.

7.6 Ha a vevő fogyasztóként jár el, akkor a nyilvánvaló szállítási sérüléssel kiszállított árut a szállítónál reklamálni kell, és erről az eladót tájékoztatni. Ha a vevő nem tesz eleget, az semmilyen hatással nincs a törvényi vagy szerződéses hibaigényére.

8) Irányadó jog

8.1 A Németországi Szövetségi Köztársaság joga a felek közötti minden jogviszonyra vonatkozik, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó jogszabályokat. A fogyasztókra ez a jogválasztás csak akkor érvényes, ha a biztosított védelmet nem vonják vissza a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései.

8.2 Ezen túlmenően, ez a törvényes elállási jogra vonatkozó jogválasztás nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésének időpontjában nem tartoznak az Európai Unió egyetlen tagállamába sem, és akiknek egyetlen lakóhelye és szállítási címe kívül van. az Európai Unió a szerződés megkötésének időpontjában.

9) Alternatív vitarendezés

9.1 Az EU Bizottság platformot biztosít az internetes online vitarendezéshez a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezésére, amelyben egy fogyasztó részt vesz.

9.2 Az eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.