Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες πελατών

περιεχόμενα

 1. πεδίο εφαρμογής
 2. Σύναψη σύμβασης
 3. Δικαίωμα υπαναχώρησης
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Διατήρηση του τίτλου
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εφαρμόσιμος νόμος
 9. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "GTC") του B. Kilic, που ενεργούν υπό την έννοια "WDB-TEILE" (εφεξής "πωλητής"), ισχύουν για όλες τις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "πελάτης") ) τελειώνει με τον πωλητή σχετικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται από τον πωλητή στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των ίδιων προϋποθέσεων του πελάτη αντιτίθεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 Ένας καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο εμπορική ούτε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα. Ένας επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική σύμπραξη που, όταν συνάπτει μια νομική συναλλαγή, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη της σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά συμβολαίου για τα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (fax ή e-mail), με την οποία η λήψη της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την παραγγελία του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές. Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς ξεκινά την ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας μετά την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεων του.

2.4 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής "Amazon Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (εφεξής: "Amazon"), με την επιφύλαξη του Amazon Συμφωνία χρήστη Payments Europe, το οποίο μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://payments.amazon.de/help/201751590. Εάν ο πελάτης επιλέξει το "Amazon Payments" ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκδίδει επίσης μια εντολή πληρωμής στην Amazon κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής δηλώνει ήδη αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή κατά την οποία ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης θα αποθηκευτεί από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και θα σταλεί στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την παραγγελία του έχει σταλεί. Οποιαδήποτε περαιτέρω διάταξη του κειμένου της σύμβασης από τον πωλητή δεν πραγματοποιείται. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν υποβάλει την παραγγελία του, τα δεδομένα παραγγελίας θα αρχειοθετηθούν στον ιστότοπο του πωλητή και η πρόσβαση στον πελάτη είναι δωρεάν μέσω του λογαριασμού χρήστη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης παρέχοντας την αντίστοιχη δεδομένα σύνδεσης

2.6 Πριν δεσμεύσετε την παραγγελία μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισόδου διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισόδου μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η αναπαράσταση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρίσεις του ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού έως ότου κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.7 Μόνο η γερμανική γλώσσα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης.

2.8 Η επεξεργασία παραγγελιών και η επικοινωνία πραγματοποιούνται συνήθως μέσω email και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση e-mail που παρέχει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, έτσι ώστε τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτήν τη διεύθυνση. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να παραδοθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή τρίτα μέρη που ανατέθηκαν από τον πωλητή για την επεξεργασία της παραγγελίας.

3) δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2 Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

3.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η μοναδική διεύθυνση διαμονής και παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που δίνονται είναι συνολικές τιμές. Ο φόρος επί των πωλήσεων δεν εμφανίζεται επειδή ο πωλητής είναι ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης κατά την έννοια του UStG. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Στην περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα κόστη σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος και οι οποίες βαρύνουν τον πελάτη. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το κόστος μεταφοράς χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τέλη μεταφοράς, τέλη συναλλαγματικής ισοτιμίας) ή εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους (π.χ. δασμούς). Τέτοια κόστη μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν πραγματοποιείται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.4 Εάν η προπληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος έχει συμφωνηθεί, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη προθεσμία.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Η παράδοση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στη διαδρομή αποστολής στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική.

5.2 Εάν η παράδοση των εμπορευμάτων αποτύχει για λόγους για τους οποίους είναι υπεύθυνος ο πελάτης, ο πελάτης θα φέρει τα εύλογα έξοδα που βαρύνουν τον πωλητή. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα αποστολής εάν ο πελάτης ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Για τα έξοδα επιστροφής, εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

5.3 Η συλλογή από τον πελάτη δεν είναι δυνατή για διοικητικούς λόγους.

6) Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής κάνει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1 Εάν το αγορασμένο αντικείμενο είναι ελαττωματικό, ισχύουν οι διατάξεις της νομικής ευθύνης για ελαττώματα.

7.2 Τα ακόλουθα ισχύουν για μεταχειρισμένα αγαθά: Οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται εάν το ελάττωμα δεν εμφανιστεί έως ένα έτος μετά την παράδοση των αγαθών. Ελαττώματα που εμφανίζονται εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών μπορούν να επιβεβαιωθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ωστόσο, η συντόμευση της περιόδου ευθύνης σε ένα έτος δεν ισχύει

 • για αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο σύμφωνα με την κανονική τους χρήση και έχουν προκαλέσει την ατέλειά του,
 • για αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφή εξόδων από τον πελάτη, καθώς και
 • σε περίπτωση που ο πωλητής έχει κρύψει ψευδώς το ελάττωμα.

7.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, του ζητείται να παραπονεθεί στον παραλήπτη σχετικά με τα παραδοθέντα αγαθά με προφανή ζημία μεταφοράς και να ενημερώσει τον πωλητή για αυτό. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται, αυτό δεν επηρεάζει τις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εφαρμοστέος νόμος

8.1 Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, εξαιρουμένων των νόμων για τη διεθνή αγορά κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που δεν αποσύρεται η προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

8.2 Επιπλέον, όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, αυτή η επιλογή νόμου δεν ισχύει για καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η μοναδική διεύθυνση διαμονής και παράδοσης είναι εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη σύναψη της σύμβασης.

9) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

9.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικτυακή επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο με τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

9.2 Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.© IT-Recht Kanzlei


ΕΓΓΡΑΦΟ: ## ITK-d2c3dea001f83ab0d77b28432985c634 ##


Έκδοση: 202102250536