Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες πελατών

Πίνακας περιεχομένων

 1. πεδίο εφαρμογής
 2. σύναψη σύμβασης
 3. δικαίωμα υπαναχώρησης
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. διατήρηση του τίτλου
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εφαρμόσιμος νόμος
 9. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "GTC") της Baris Kilic, που διαπραγματεύεται υπό την επωνυμία "WDB-Teile" (εφεξής "Πωλητής"), ισχύουν για όλες τις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης") κλείνει με τον Πωλητή ολοκληρώνει σχετικά με τα αγαθά που παρουσιάζει ο πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των όρων του ίδιου του πελάτη έρχεται σε αντίθεση με το παρόν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο.

1.2 Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες.

1.3 Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΠ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη σύναψη νομικής συναλλαγής ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές από την πλευρά του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για να επιτρέπουν στον πελάτη να υποβάλει μια δεσμευτική προσφορά.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά συμβολαίου σχετικά με τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • στέλνοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), όπου η λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, όπου η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο εμφανίζεται πρώτη μία από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις. Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση πρόθεσής του.

2.4 Εάν επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (στο εξής: "PayPal" ), σύμφωνα με την ισχύ του PayPal - Όροι χρήσης, διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό PayPal - υπό τις προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, μπορείτε να το δείτε στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Εάν ο πελάτης πληρώνει χρησιμοποιώντας μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal που μπορεί να επιλεγεί στη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "Amazon Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (στο εξής: "Amazon"), με την επιφύλαξη του Amazon Συμφωνία χρήστη Payments Europe, την οποία μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://payments.amazon.de/help/201751590 . Εάν ο πελάτης επιλέξει το «Amazon Payments» ως τρόπο πληρωμής κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας, εκδίδει και εντολή πληρωμής στην Amazon. Σε αυτή την περίπτωση, ο πωλητής δηλώνει ήδη εκείνη τη στιγμή αποδοχή της προσφοράς του πελάτη στην οποία ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.6 Κατά την υποβολή μιας προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την αποστολή της παραγγελίας . Ο πωλητής δεν καθιστά προσβάσιμο το κείμενο της σύμβασης πέρα από αυτό. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας θα αρχειοθετηθούν στον ιστότοπο του πωλητή και θα μπορούν να καλούνται δωρεάν από τον πελάτη μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη, παρέχοντας την αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης.

2.7 Πριν από την υποβολή μιας δεσμευτικής παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η οθόνη στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρήσεις του ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.8 Διατίθενται γερμανικά και αγγλικά για τη σύναψη της σύμβασης.

2.9 Η επεξεργασία της παραγγελίας και η επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως μέσω e-mail και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να λαμβάνονται σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιεί φίλτρα SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν αναλάβει την επεξεργασία της παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν.

3) Δικαίωμα Υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

3.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος διαμονής και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης .

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που αναφέρονται είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν επιπλέον έξοδα παράδοσης και αποστολής προσδιορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Για παραδόσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο πωλητής και το οποίο βαρύνει τον πελάτη. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έξοδα για μεταφορές χρημάτων από τράπεζες (π.χ. τέλη μεταφοράς, τέλη συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοιες δαπάνες μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν πραγματοποιείται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιηθούν στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.4 Εάν έχει συμφωνηθεί η προκαταβολή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει για μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Εάν ο πωλητής προσφερθεί να στείλει τα αγαθά, η παράδοση θα γίνει εντός του χώρου παράδοσης που καθορίζει ο πωλητής στη διεύθυνση παράδοσης που έχει καθορίσει ο πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, καθοριστική είναι η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή.

5.2 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης επιβαρύνεται με το εύλογο κόστος που επιβαρύνει τον πωλητή ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την παράδοση, εάν ο πελάτης ασκήσει ουσιαστικά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν ο πελάτης ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα ακύρωσης, ο κανονισμός που περιλαμβάνεται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή ισχύει για τα έξοδα επιστροφής.

5.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών περνά στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, παραδίδεται στον μεταφορέα ή στο πρόσωπο ή το ίδρυμα που είναι κατά τα άλλα υπεύθυνο για την εκτέλεση της αποστολής. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωλούμενων αγαθών περνά μόνο όταν τα αγαθά παραδοθούν στον πελάτη ή σε εξουσιοδοτημένο παραλήπτη. Αν παρεκκλίνουμε από αυτό, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των αγαθών που πωλούνται μεταβιβάζεται επίσης στον πελάτη για τους καταναλωτές, μόλις ο πωλητής παραδώσει το αντικείμενο στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το άτομο ή το ίδρυμα που είναι κατά τα άλλα υπεύθυνο για την εκτέλεση της αποστολή, εάν ο Πελάτης έχει αναθέσει στον αποστολέα, τον μεταφορέα ή άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της αποστολής και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως κατονομάσει αυτό το άτομο ή το ίδρυμα στον πελάτη.

5.4 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση λανθασμένης ή ακατάλληλης παράδοσης στον εαυτό του. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τη μη παράδοση και έχει συνάψει μια συγκεκριμένη συναλλαγή αντιστάθμισης κινδύνου με τον προμηθευτή με τη δέουσα επιμέλεια. Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να προμηθευτεί τα αγαθά. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μόνο μερικής διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα και το αντίτιμο θα επιστραφεί άμεσα.

5.5 Η παραλαβή από τον πελάτη δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

6) Διατήρηση τίτλου

Εάν ο πωλητής πληρώσει εκ των προτέρων, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί πλήρως η οφειλόμενη τιμή αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (Εγγύηση)

7.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους ακόλουθους κανονισμούς, ισχύει η νόμιμη ευθύνη για ελαττώματα. Κατά παρέκκλιση από αυτό, τα ακόλουθα ισχύουν για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών:

7.2 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,

 • ο πωλητής έχει την επιλογή του τύπου συμπληρωματικής απόδοσης.
 • στην περίπτωση νέων εμπορευμάτων, η παραγραφή για ελαττώματα είναι ένα έτος από την παράδοση των εμπορευμάτων.
 • στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, εξαιρούνται τα δικαιώματα και οι αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων·
 • η παραγραφή δεν ξεκινά ξανά εάν γίνει παράδοση αντικατάστασης ως μέρος της ευθύνης για ελαττώματα.

7.3 Οι περιορισμοί ευθύνης και οι μειώσεις των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω δεν ισχύουν

 • για αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων από τον πελάτη,
 • σε περίπτωση που ο πωλητής απέκρυψε με δόλο το ελάττωμα,
 • για εμπορεύματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο σύμφωνα με τον συνήθη σκοπό τους και έχουν προκαλέσει την ελαττωματική του,
 • για κάθε υφιστάμενη υποχρέωση του πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, σε περίπτωση συμβάσεων παράδοσης αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.4 Επιπλέον, ισχύει για τους επιχειρηματίες ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες παραγραφής για οποιοδήποτε υφιστάμενο εκ του νόμου δικαίωμα αναγωγής παραμένουν ανεπηρέαστες.

7.5 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος κατά την έννοια της § 1 HGB, υπόκειται στην εμπορική υποχρέωση να εξετάσει και να ενημερώσει για ελαττώματα σύμφωνα με την § 377 HGB. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις ειδοποίησης που ρυθμίζονται εκεί, τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

7.6 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτυρηθεί στον διανομέα για παραδοθέντα αγαθά με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά και να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί, αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις νομικές ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Ισχύον Νόμος

8.1 Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών, εξαιρουμένων των νόμων για τις διεθνείς αγορές κινητών αγαθών. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή δικαίου ισχύει μόνο εφόσον η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

8.2 Επιπλέον, αυτή η επιλογή δικαίου όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος διαμονής και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης.

9) Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

9.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή υπηρεσιών, στην οποία εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

9.2 Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.