Termeni și condiții generale cu informații despre clienți

Cuprins

 1. scop
 2. Încheierea contractului
 3. Dreptul de retragere
 4. Prețuri și condiții de plată
 5. Condiții de livrare și expediere
 6. Confiscarea titlului
 7. Răspundere pentru defecte (garanție)
 8. Lege aplicabilă
 9. Rezolvare alternativa a disputei

1 Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumite în continuare „GTC”) ale lui B. Kilic, care acționează în temeiul „WDB-TEILE” (denumit în continuare „vânzător”), se aplică tuturor contractelor de livrare a bunurilor pe care un consumator sau antreprenor (denumite în continuare „client”) încheie cu vânzătorul cu privire la bunurile afișate de vânzător în magazinul său online. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2 Un consumator în sensul acestor termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici activitatea lor profesională independentă. Un antreprenor în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat juridic care, la încheierea unei tranzacții juridice, își exercită activitatea comercială sau profesională independentă.

2) Încheierea contractului

2.1 Descrierile produselor conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci servesc la trimiterea unei oferte obligatorii de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta utilizând formularul de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. După plasarea mărfurilor selectate în coșul de cumpărături virtual și parcurgerea procesului de comandă electronică, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere juridic cu privire la bunurile din coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.3 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

 • prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii în format text (fax sau e-mail), prin care primirea de către client a confirmării comenzii este decisivă sau
 • prin livrarea bunurilor comandate către client, prin care primirea bunurilor de către client este decisivă sau
 • cerând clientului să plătească după plasarea comenzii sale.

Dacă există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie la momentul la care apare una dintre alternativele menționate anterior. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în perioada menționată anterior, aceasta se consideră a fi o respingere a ofertei, rezultând că clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.

2.4 Dacă se selectează metoda de plată „Amazon Payments”, plata va fi procesată de furnizorul de servicii de plată Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (în continuare: „Amazon”), sub rezerva acordului de utilizare Amazon Payments Europe, disponibil la https://payments.amazon.de/help/201751590. Dacă clientul selectează „Amazon Payments” ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, el emite și un ordin de plată către Amazon făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În acest caz, vânzătorul declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată făcând clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.5 La trimiterea unei oferte prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, textul contractului va fi salvat de către vânzător după încheierea contractului și trimis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după trimiterea comenzii sale. Orice altă prevedere a textului contractului de către vânzător nu are loc. Dacă clientul a creat un cont de utilizator în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul vânzătorului și pot fi accesate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de conectare corespunzătoare.

2.6 Înainte de a plasa o comandă obligatorie utilizând formularul de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de intrare citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de intrare poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia este mărită reprezentarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările ca parte a procesului de comandă electronică utilizând funcțiile obișnuite de la tastatură și mouse până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.7 Doar limba germană este disponibilă pentru încheierea contractului.

2.8 Procesarea comenzilor și contactul se efectuează de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când folosește filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terțe părți însărcinate cu procesarea comenzii pot fi livrate.

3) dreptul de retragere

3.1 În general, consumatorii au dreptul la retragere.

3.2 Informații mai detaliate privind dreptul de anulare pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

3.3 Dreptul de retragere nu se aplică consumatorilor care nu aparțin unui stat membru al Uniunii Europene în momentul încheierii contractului și a căror singură adresă de reședință și livrare se află în afara Uniunii Europene în momentul încheierii contractului.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile date sunt prețuri totale. Impozitul pe vânzări nu este afișat deoarece vânzătorul este un proprietar de întreprindere mică în sensul UStG. Orice costuri suplimentare de livrare și expediere care pot fi suportate sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Pentru livrările către țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care vânzătorul nu este responsabil și care urmează să fie suportate de client. Acestea includ, de exemplu, costurile transferului de bani prin instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de curs de schimb) sau taxe de import sau taxe (de ex. Taxe vamale). Astfel de costuri pot apărea și în legătură cu transferul de fonduri dacă livrarea nu se face către o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4 Dacă a fost convenită plata în avans prin transfer bancar, plata se datorează imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit o dată de scadență ulterioară.

5) Condiții de livrare și expediere

5.1 Livrarea bunurilor are loc pe ruta de expediere la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care se convine altfel. La procesarea tranzacției, adresa de livrare dată în procesarea comenzii vânzătorului este decisivă.

5.2 Dacă livrarea bunurilor eșuează din motive pentru care clientul este responsabil, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de expediere în cazul în care clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. Pentru costurile de returnare, dacă clientul își exercită dreptul de retragere, se aplică prevederile din politica de anulare a vânzătorului.

5.3 Colectarea de către client nu este posibilă din motive logistice.

6) Păstrarea titlului

Dacă vânzătorul efectuează o plată în avans, el își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până când prețul de achiziție datorat a fost achitat integral.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică dispozițiile privind răspunderea legală pentru defecte.

7.2 Următoarele se aplică bunurilor uzate: Revendicările pentru defecte sunt excluse dacă defectul apare doar la un an de la livrarea bunurilor. Defectele care apar în decurs de un an de la livrarea bunurilor pot fi afirmate în termenul de prescripție legală. Cu toate acestea, scurtarea perioadei de răspundere la un an nu se aplică

 • pentru articolele care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu utilizarea lor normală și care au cauzat defectarea acesteia,
 • pentru cererile de despăgubire și rambursarea cheltuielilor de către client, precum și
 • în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul.

7.3 Dacă clientul acționează ca un consumator, i se solicită acest lucru să reclame livrătorului mărfurile livrate cu daune de transport evidente și să informeze vânzătorul despre aceasta. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Legea aplicabilă

8.1 Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor relațiilor juridice dintre părți, cu excepția legilor privind achiziția internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată prin dispozițiile obligatorii ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită nu este retrasă.

8.2 În plus, în ceea ce privește dreptul legal de retragere, această alegere a legii nu se aplică consumatorilor care nu aparțin niciunui stat membru al Uniunii Europene în momentul încheierii contractului și al căror unic loc de reședință și adresa de livrare se află în afara Uniunii Europene în momentul încheierii contractului.

9) Soluționarea alternativă a litigiilor

9.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare sau servicii online în care este implicat un consumator.

9.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ## ITK-d2c3dea001f83ab0d77b28432985c634 ##


Versiune: 202101162148